sunnuntai 16. maaliskuuta 2014

Cyprianus, De habitu virginum


Toinen 26.3. käsiteltävistä teksteistä on ote Pyhän Cyprianuksen kirjoituksesta De habitu virginum (vanhempi pdf). Tausta ja käännös lisätty 20.3.2014, myös pdf uusittu (kirjoitusvirheitä poistettu, sis. myös taustan ja käännöksen; uusi pdf). Vain kappaleesta 22 on tässä Outi Lehtipuun valmistelema käännös, kappale 23 käännettään yhdessä tapaamisen aikana siltä osin kuin ehdimme.

Taustatietoa Cyprianuksesta
Thascius Caecilius Cyprianus (n. 200 – 258) on yksi tunnetuimpia varhaisia latinaksi kirjoittaneita teologeja yhdessä itseään hieman aiemmin eläneen Tertullianuksen kanssa. Hän vaikutti (Tertullianuksen tavoin) Karthagossa, Pohjois-Afrikassa. Cyprianus valittiin Karthagon piispaksi noin vuonna 248. Hänet yhdistetään ennen kaikkea kysymykseen siitä, miten vainojen aikana uskostaan luopuneisiin tulisi suhtautua. Cyprianus, joka itse oli paennut Karthagosta Deciuksen vainojen aikana, edusti kantaa, jonka mukaan uskostaan luopuneet voidaan ottaa takaisin kirkon yhteyteen, jos he osoittavat katumusta. Hän joutui kysymyksessä arvovaltakiistaan nk. tunnustajien eli vainon aikana vankilaan joutuneiden kanssa. Nämä katsoivat, että heillä oli oikeus päättää, kuinka luopuneiden kanssa on meneteltävä.  Cyprianus puolusti tiukasti piispan valtaa niin tässä kuin muissakin kysymyksissä. Cyprianuksen oletetaan kuolleen Valerianuksen vainoissa. Kuolemasta on säilynyt (vahvasti epähistoriallinen) marttyyrikertomus.
Cyprianukselta on säilynyt useita kirjoituksia sekä kirjeenvaihtoa. Kenties tunnetuin teos on De unitate ecclesiae (Kirkon ykseydestä), joka sisältää kuuluisan lauseen: habere jam non potest Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem (jolla ei ole kirkkoa äitinä, sillä ei voi olla Jumalaa isänä).  Nyt käsillä oleva teksti on katkelma Cyprianuksen kirjoituksesta De habitu virginum (Neitsyiden pukeutumisesta), jossa Cyprianus kehottaa naimattomia naisia siveelliseen ja vaatimattomaan pukeutumiseen, johon ei kuulu koruja, ei ehostusta eikä muutakaan koristautumista.  Mielenkiintoista tässä katkelmassa on mm. se, millaisia etuja Cyprianus näkee naimattomuudesta olevan naiselle sekä se, kuinka Cyprianus yhdistää naimattomuuden ja pelastuksen. 

Teksti

22 Servate, virgines, servate quod esse coepistis, servate quod eritis.  Magna vos merces manet, praemium grande virtutis, munus maximum castitatis. Vultis scire quo malo careat et quid boni teneat continentiae virtus? Multiplicabo, inquit mulieri Deus, tristitias tuas et gemitus tuos, et in tristitia paries filios, et conversio tua ad virum tuum, et ipse tui dominabitur [Gen. 3:16]. Vos ab hac sententia liberae estis, vos mulierum tristitias et gemitus non timetis. Nullus vobis de partu circa filios metus est, nec maritus est dominus, sed dominus vester et caput Christus est ad instar et vicem masculi. Sors vobis et conditio communis est. Domini vox est in illa dicentis: Filii saeculi hujus generant et generantur. Qui autem habuerint dignationem saeculi illius et resurrectionis a mortuis, non nubunt, neque matrimonium faciunt. Neque enim incipient mori: aequales enim sunt Angelis Dei, cum sint filii resurrectionis [Luuk. 20:31–36]. Quod futuri sumus jam vos esse coepistis. Vos resurrectionis gloriam in isto saeculo jam tenetis, per saeculum sine saeculi contagione transitis. Cum castae perseveratis et virgines, Angelis Dei estis aequales. Tantum maneat et duret solida et illaesa virginitas, et ut coepit fortiter, jugiter perseveret; nec monilium aut vestium quaerat ornamenta, sed morum. Deum spectet et coelum, neque oculos ad sublime porrectos ad carnis et mundi concupiscentiam deprimat aut ad terrenas deponat.

23 Prima sententia crescere et generare praecepit, secunda continentiam suasit. Cum adhuc rudis mundus et inanis est, copiam foecundidate generantes propagamur, et crescimus ad humani generis augmentum: cum jam refertus est orbis et mundus impletus, qui capere continentiam possunt, spadonum more viventes, castrantur ad regnum. Nec hoc jubet Dominus, sed hortatur; nec jugum necessitatis imponit, quando maneat voluntatis arbitrium liberum. Sed cum habitationes multas apud Patrem suum dicat [Joh. 14:2], melioris habitaculi hospitia demonstrat.  Habitacula ista meliora vos petitis, carnis desideria castrantes, majoris gratiae praemium in coelestibus obtinetis. Omnes quidem qui ad divinum lavacrum Baptismi sanctificatione perveniunt, hominem illic veteram gratia lavacri salutaris exponunt, et innovati Spiritu sancto, a sordibus contagionis antiquae iterata nativitate purgantur. Sed nativitatis iteratae vobis major sanctitas et veritas competit, quibus desideria  jam carnis et corporis nulla sunt. Sola in vobis quae sunt virtutis et spiritus ad gloriam remanserunt. Apostoli vox est, quem Dominus vas electionis suae dixit, quem ad promenda mandata coelestia Deus misit: Primus homo, inquit, de terrae limo, secundus homo de coelo. Qualis ille de limo, tales et qui de limo; et qualis coelestis, tales est coelestes. Quomodo portavimus imaginem ejus qui de limo est, portemus et imaginem ejus qui de coelo est. [1. Kor. 15:47–49] Hanc imaginem virginitas portat, portat integritas, sanctitas portat et veritas; portant disciplinae Dei memores, justitiam eum religione retinentes, stabiles in fide, humiles in timore, ad omnem tolerantiam fortes, ad sustinendam injuriam mites, ad faciendam misericordiam faciles, fraterna pace unanimes atque concordes. 

Käännös
Neitsyet, pitäkää kiinni siitä, mitä olette alkaneet olla, pitäkää kiinni siitä, mitä tulette olemaan. Teitä odottaa suuri palkkio, hyveen suunnaton palkinto, siveyden suurin lahja. Tahdotteko tietää, mistä pahasta pidättyvyyden hyve jättää osattomaksi ja mistä hyvästä se saa osalliseksi? Naiselle Jumala sanoo: ”Minä teen suuriksi tuskasi ja kipusi ja tuskassa synnytät lapsia ja kääntymisesi on miehesi puoleen ja tämä hallitsee sinua.” (1. Moos. 3:16) Te olette tästä tuomiosta vapaat, te ette pelkää naisten tuskia ja kipuja. Teillä ei ole mitään pelkoa lasten synnyttämisestä eikä aviomies ole hallitsija, vaan teidän hallitsijanne ja päänne on Kristus, miehen kaltaisena ja hänen sijastaan. Teidän osanne ja asemanne on yhteinen. Herran ääni sanoo: ”Tämän maailman lapset naivat ja naitetaan. Mutta ne, jotka ovat tuon maailman ja kuolleista ylösnousemuksen arvoisia, eivät mene naimisiin eivätkä vietä häitä. Sillä he eivät enää kuole, sillä he ovat Jumalan enkelten kaltaisia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia.” (Luuk. 20:34–36) Se, mitä meistä tulee, te olette jo alkaneet olla. Te olette jo tässä maailmassa osalliset ylösnousemuksen kunniasta. Te kuljette maailman läpi ilman maailman tartuntaa.  Pitäytyessänne puhtaina ja neitsyinä olette Jumalan enkelten kaltaisia. Pysyköön vain neitsyys ja lujittukoon vahvana ja vahingoittumattomana niin kuin se on uljaasti alkanut, kestäköön se jatkuvasti. Älköön se tavoitelko koristeekseen koruja ja vaatteita vaan tapoja. Katsokoon se Jumalaan ja taivaaseen katse kiinnitettynä korkeuteen, älköönkä painuko lihan ja maailman himoon tai asettuko maallisiin.

Outi Lehtipuun puolesta

1 kommentti:

  1. Anonyymi18.3.14

    Hei opiskelutoverit! Olen kirjoittanut latinalaisen tekstin itse ja huomaan, että painovirheitä on useita. Jos siis työstätte siitä omaa käännöstä, käyttäkää mielikuvitusta (etenkin kirjaimet c ja e ovat voineet mennä sekaisin). Laitan korjatun version tekstistä tulemaan huomenna keskiviikkona 19.3. Terkuin Outi L.

    VastaaPoista