keskiviikko 12. maaliskuuta 2014

Carmina Burana

Rota fortunae in codice
Burano (circa AD 1230)
“Carmina burana” -nimellä tunnettu käsikirjoitus lienee kuuluisin kokoelma keskiaikaista runoutta, suuri yleisö tuntee kokoelman epäilemättä erityisesti C. Orffin tekstien pohjalta tekemän sävellysteoksen kautta. Kuitenkin myös alkuperäisiä sävellyksiä on levytetty. Tämä kokoelma runoja löydettiin 1800-luvulla, ja vasta tältä ajalta on peräisin nimitys ”Carmina burana”, ”Benediktbeuernin lauluja”. Käsikirjoitus on laadittu vuoden 1230 tienoilla, sen runot ovat suurimmaksi osaksi tätä aikaisempia. Kokoelma on hyvin vaihteleva tasoltaan ja sisällöltään; CB-kokoelmaan kuuluu mm. nuoruuden ja kevään iloista kertovia runoja, juomalauluja sekä teatteria. Runot on kirjoitettu latinaksi, osa myös kansankielillä.

Carmina buranan runot voidaan pääsääntöisesti luokitella kuuluviksi nk. goliardi- l. vagantti-runouteen. ”Goliardi”-termin etymologia ei ole täysin selvä (Fichtner 1967: 230–237). Termiä ”goliardien runous” käytetään usein hyvin epätarkasti: usein termin alle niputetaan kaikki keskiaikainen runous, jota ei voi pitää uskonnollisena (Haskins 1982: 177). ”Goliardinen runous” ei ole keskiaikainen termi (Riggs 1977: 65).

Goliardinen runous yhdistetään 1100- ja 1200-lukujen kierteleviin pappisopiskelijoihin, goliardeihin (t. clerici vagi). 1000-luvulta lähtien nämä kiertelevät opiskelijat vaeltelivat oppilaitoksesta toiseen voidakseen seurata kuuluisien opettajien luentoja. Näihin aikoihin myös moderni yliopistolaitos sai alkunsa. Paitsi että goliardit tunnetaan kiertelevästä elämäntavastaan, säilyneiden lähteiden mukaan goliardit olivat myös eräänlaisia aikakautensa kapinallisia. He hankkivat mainetta häiritsemällä kirkkorauhaa esim. parodioimalla jumalanpalvelusmenoja ja osallistumalla kirkkolauluun itse tehdyin, rivoin sanoituksin. Katolinen kirkko koki goliardit uhkaksi arvovallalleen ja puuttui myöhemmin heidän kiertelevään elämäntapaansa. (Haskins 1982: 177 & 184; Waddel 1968: 177−179 & 203−204.)

Vaikka monet nk. goliardisen runouden teemat liittyvät kiertelevien opiskelijoiden elämään, näiden runojen kirjoittajat eivät (ainakaan yleensä) olleet kierteleviä opiskelijoita, vaan pikemminkin merkittävässä asemassa olevia, korkean sivistyksen omaavia henkilöitä, esim. yliopisto-opettajia. On tietenkin muistettava, että suurin osa tämän runouden kirjoittajista (kuten alla olevien runojen laatijat) on jäänyt tuntemattomiksi. Eräs kuuluisimmista, Arkkipoeetta, tosin matkusteli, mutta vietti (sikäli kuin tiedämme) suuren osan elämästään keisarillisessa hovissa. Lisäksi on huomattava, että goliardinen runous on laulettua lyriikkaa, jonka säveltäminen ja esittäminen vaativat koulutettuja muusikoita ja instrumentteja; näitä tuskin kiertelevät opiskelijat pystyivät hankkimaan. Goliardinen runous, maineestaan ja teemoistaan huolimatta, on kirjoitettu aikakautensa sivistyskeskuksissa latinaa taitavalle sivistyneelle yleisölle, joka tätä runoutta ymmärsi ja osasi arvostaa. Goliardiset teemat tässä runoudessa ovat siis pikemminkin kirjallisia topoksia kuin kuvauksia kirjoittajiensa todellisesta elämästä. Aiheesta tarkemmin, kts. esim. Dronke 1996: 21; Haskins 1982: 177−178; Raby: 340−341.

Kirjallisuutta

Carmina Burana mit Benutzung der Vorarbeiten Wilhelm Meyers; kritisch herausgegeben von   Alfons Hilka und Otto Schumann (1971).

Dronke, Peter (1996) The Medieval lyric.
Fichtner, Edward G. (1967) “The Etymology of Goliard.” Neophilologus, vol. 51, no. 1.
Haskins, Charles Homer (1982) The Renaissance of the Twelfth Century.
Raby, Frederic James Edward (1957) A History of Secular Latin poetry in the Middle Ages.
Rigg, Arthur George (1977) « Golias and other pseudonyms. » Studi medievali. 3rd series vol. 18.
Waddel, Helen (1968) The Wandering Scholars.

Alla on suomennoksineen kolme runoa, jotka aiotaan käsitellä 26.3. Verkkoselainten asetuksista riippuen palstat saattavat sekaantua. Pdf-versio säilyttää paremmin asettelun. 

Estas in exilium

Carmina burana -kokoelmassa runo nro 69. Aloitus muistuttaa monia saman aikakauden romaanisilla kielillä kirjoitettuja runoja, jotka alkavat vuodenajan (yleensä kevään) kuvauksella ja siirtyvät sitten kertojaminän rakkauselämän kuvaukseen. Runoilija on vielä jakanut runon selkeästi kolmeen osaan säkeistöjen mukaan: 1. vuodenaika; 2. rakkaus; 3. rakkauden kohde. Vahva vastakohta-asetelma: talven kylmyys vs. rakkauden lämpö.

1. Estas in exilium                                                          Kesä on
iam peregrinatur,                                                            jo lähtenyt (”oleskelee maanpaossa”)
leto nemus avium                                                           ja lehto on hiljentynyt
cantu viduatur,                                                               intujen iloisesta laulusta
pallet viror frondium,                                                     lehtien vihreys kalpenee
campus defloratur.                                                         niitty lakastuu.
Exaruit,                                                                         Se, mikä kukoisti,
quod floruit,                                                                  kuivuu
quia felicem statum nemoris                                           kun kylmän pahaenteinen voima
vis frigoris                                                                     vie
sinistra denudavit                                                           ilon metsästä
et ethera silentio                                                             ja karkottamalla linnut
turbavit,                                                                         tekee
exilio                                                                              taivaan
dum aves relegavit.                                                         hiljaiseksi.

2. Sed amorem,                                                              Mutta rakkautta,
qui calorem                                                                     joka ruokkii
nutrit, nulla vis frigoris                                                      lämpöä, ei mikään kylmän voima
valet attenuare,                                                                voi heikentää,
sed ea reformare                                                             sillä rakkaus pyrkii uudistamaan
studet, que corruperat                                                    sen, minkä kylmän jähmeys
brume torpor. Amare                                                      on turmellut. Katkerasti
                                                                                      (huom! ei verbi amo, vaan amarus, adv.)
crucior,                                                                          kärsin
morior                                                                           kuolen
vulnere, quo glorior.                                                       haavasta, josta olen ylpeä.
Eia, si me sanare                                                             Voi, jos hän, joka iloitsee haavoitutettuaan
uno vellet osculo,                                                           ”menestyksellisesti keihäällään” sydäntäni,
que cor felici iaculo                                                        haluaisi minut
gaudet vulnerare!                                                           parantaa yhdellä ainoalla suudelmallaan!

3. Lasciva blandi risus,                                                   Hän on kujeileva, hänen naurunsa (hymynsä?)
                                                                                     viehättävä,
omnes in se trahit visus.                                                  hän vetää kaikki katseet puoleensa.
Labia                                                                             Hänen huulensa,
veneria                                                                           aistilliset
tumentia                                                                         ja täyteläiset,
- sed castigate - dant errorem                                         -vaikkakin hillitysti- viekoittelevat
leniorem,                                                                        ”viattomaan hairahdukseen”,
dum dulcorem                                                                 kun ne suudellessa
instillant, favum mellis, osculando,                                    vuodattavat hunajan makeutta,
ut me mortalem negem aliquando.                                    niin että tuntisin itseni kuolemattomaksi
                                                                                      (oik. kieltäisin olevani kuolevainen).
Leta frons tam nivea,                                                     ”Iloinen” (kaunis?) otsa niin lumivalkoinen
lux oculorum aurea,                                                        silmien kultainen loiste
cesaries subrubea,                                                           hiuksien punerrus
manus vincentes lilia                                                         kädet liljoja kauniimmat (”voittavat liljat”)
me trahunt in suspiria.                                                      saavat minut huokailemaan (”vetävät huokauksiin”)
rideo,                                                                              nauran (hymyilen?)
cum video                                                                       kun näen
cuncta tam elegantia,                                                        kaiken tuon hienostuneisuuden,
tam regia,                                                                        niin kuninkaallisen,
tam suavia,                                                                      niin suloisen,
tam dulcia.                                                                       niin ihanan.

Transit nix et glacies

CB 113. Myös tämä runo alkaa kevään kuvauksella, josta siirrytään kertojan henkilökohtaisiin rakkaussuruihin. Useita ilmeisiä viittauksia antiikin runouteen, vrt. esim. 1) Horatius: Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni; 2) Ovidius: Hac amor, hac odium t. Catullus: Odi et amo (näistä ensiksi mainittu todennäköisempi esikuva koska tunnetumpi kirjoitusaikana); sekä 3) Vergilius: Agnosco veteris vestigia flammae.

1. Transit nix et glacies                                                   Lumi ja jää väistyvät
spirante Favonio,                                                           Länsituuli puhaltaessa
terre nitet facies                                                             maan kasvot loistavat
ortu florum vario;                                                           lukuisten kukkien noustessa
et michi materies                                                            ja minulle aihe
amor est, quem sentio.                                                   on rakkaus, jonka tunnen.
Ad gaudia temporis                                                       (Vuoden)ajan vallattomuus
nos ammonet                                                                 ”kehottaa” meitä iloihin/
lascivia.                                                                          vuodenaika saa meidät vallattomiksi tms.

2. Agnosco vestigia                                                       Tunnen jälleen
rursus flamme veteris;                                                    vanhan liekin jäljet.
planctus et suspiria                                                         Valitukset ja huokaukset
nove signa Veneris,                                                        ovat uuden rakkauden merkkejä,
a quo monet                                                                   joista suru
tristia                                                                              muistuttaa
amantes pre ceteris                                                         erityisesti rakastavaisia.
Ad gaudia...

3. Illa, pro qua gravior                                                    Hän, jonka vuoksi mieleni kärsii
mens amorem patitur,                                                     rakkaudesta raskaasti (raskaammin),
iusto plus asperior,                                                          on kovasydämisempi kuin olisi kohtuullista;
nec michi compatitur.                                                     eikä hän jaa kärsimystäni.
Amans, et non mentior,                                                  On totta, (oik. ”en valehtele”) että rakastunut
nec vivit nec moritur.                                                      ei ole elossa eikä kuollut.
Ad gaudia...

4. Hic amor, hic odium;                                                  Siellä missä on rakkautta, siellä on myös vihaa,
quid eligam, nescio.                                                        enkä tiedä, kumman valitsen.
Sic feror in dubium;                                                        Niinpä joudun epätietoisuuteen,
sed cum hanc respicio,                                                   mutta kun katson häntä jälleen
me furatur inscium,                                                          hän tietämättäni varastaa ”sydämeni” (oik. minut)
et prorsus deficio.                                                           ja voimani täysin pettävät.
Ad gaudia...

Non est finis precibus,                                                    Rukouksille ei ole loppua,
quamvis cantu finiam                                                      vaikka loppuu lauluni.
superis faventibus                                                           Jumalten suosiessa
adhuc illi serviam,                                                           yhä häntä palvelen
unde letis plausibus                                                        ”ja onnen suosiessa”
optata percipiam!                                                            saan sen mitä haluan!
Ad gaudia...

Estatis florigero tempore

CB nro 70. Miehen ja naisen välinen dialogi, joka alkaa miehen sisäisellä pohdinnalla. Dialogin tapahtumapaikkana ilmeinen Locus amoenus.

1. Estatis florigero tempore                                            Kesän kukkivaan aikaan
sub umbrosa residens arbore,                                         istuin puun varjossa,
avibus canentibus in nemore,                                          lintujen laulaessa lehdossa
sibilante serotino frigore,                                               ja myöhäisen viileyden ”kuiskatessa” (sibilo: viheltää,
mee Thisbes adoptato fruebar eloquio                           sähistä), nauttien Thisbeni
colloquens de Veneris blandissimo                                 (valitsemasta) kaunopuheisuudesta,
commercio.                                                                   keskustellen ”rakkaudesta”. (Venus: Rakkauden
                                                                                     Jumalatar, rakkaus; blandus: mm. viehättävä;
                                                                                     commercium: mm. kauppa, seurustelu)

2. Eius vultus,                                                                Hän kasvollaan,
forma, cultus                                                                  kauneudellaan ja sivistyksellään
pre puellis,                                                                     ylittää toiset tytöt,
ut sol stellis,                                                                   aivan kuten Aurinko
sic prelucet.                                                                   loistollaan himmentää tähdet.
O inducet                                                                      Oi, voisiko suunnitelmani
hanc nostra ratio,                                                           saada hänet suomaan minulle läheisyytensä
ut dignetur suo nos beare consortio?                              ja tekemään minut onnelliseksi?

3. Nil ergo restat satius,                                                Ei siis ole jäljellä mitään sopivampaa
quam cecam mentis flammam                                        keinoa kuin paljastaa tunteideni
denudare diffusius.                                                        (mieleni) kätketty liekki avoimemmin.
Audaces Fortuna iuvat penitus.                                     ”Onni suosii rohkeaa.”
his ergo sit introitus:                                                       Tällainen olkoon aloitukseni:

4a. «Ignem cecum sub pectore,                                     Pitkän aikaa ruokin
longo depasco tempore,                                                näkymätöntä liekkiä rinnassani.
qui vires miro robore                                                     Tuo liekki ihmeellisellä voimalla
toto diffundit corpore.                                                    leviää koko ruumiiseeni.

4b. Quem tu sola percipere                                           Sinä yksin voit liekin ymmärtää
si vis, potes extinguere,                                                  ja, jos haluat, sen sammuttaa,
meum semivivere                                                           ja minut, puolikuolleen,
felici ligans federe»                                                        sitoa onnelliseen liittoon.

4c. «Amoris spes est dubia,                                           Rakkauden toivo on epävarmaa,
aut verax aut contraria.                                                  se voi olla totta (verax = totta puhuva) tai sen
Amanti necessaria                                                          vastakohta. Rakastavalle on
virtutis est constantia                                                      tärkeää hyveen pysyvyys.

5a. Sed pre ceteris virtutibus est patientia                     Mutta hyveistä ennen kaikkea
amoris famulantia                                                         kärsivällisyys palvelee rakkautta.

5b. Sed et ignem, qui discurrit per precordia,                Mutta anna jonkun toisen sammuttaa tuli,
fac extinguat alia!                                                          joka raivoaa rinnassasi!

5c. Noster amor non furtiva, non fragilia                        Rakkauteemme ei kuulu
amplexatur gaudia»                                                       salaisuuksia eikä katoavia iloja.

6a. «Ignis, quo crucior,                                                   Liekki, joka minua kiduttaa,
immo quo glorior,                                                           tai josta olen ylpeä,
ignis est invisibilis                                                            on näkymätön tuli.

6b. Si non extinguitur,                                                     Jos tulta ei sammuta
a qua succenditur,                                                          hän, joka sen sytytti,
manet inextinguibilis                                                        sitä ei voi sammuttaa.

7a. Est ergo tuo munere                                                 On siis sinun ”vallassasi”
me mori vel me vivere»                                                  (munus = lahja, palvelus, tehtävä yms.),
                                                                                     kuolenko vai elän.

7b. «Quid refers pro re pendula                                     (Ehdotan korjausta ”Quid REFERT” jolloin
vite pati pericula?                                                           käännös:) Mitä hyödyttää kärsiä epävarman
                                                                                     asian vuoksi hengenvaaraa?

8a. Est pater, est mater,                                                  Minulla on isä, äiti ja veli,
est frater, qui quater                                                        jotka moittivat minua
die me pro te corripiunt,                                                  neljä kertaa päivässä takiasi.

8b. Et vetulas per cellulas                                               Vanhat naiset huoneissa
et iuvenes per speculas                                                   ja nuoret vartiopaikoilla
deputantes nos custodiunt;                                              pitävät meitä/minua silmällä.

9. Argumque centioculum                                               Pelkään (”vapisen”) satasilmäistä
plus tremo quam patibulum.                                            Argosta enemmän kuin hirsipuuta.

10. Est ergo dignum                                                       Hyvätapaisen miehen
virum benignum                                                              tulee siis välttää
vitare signum,                                                                 sellaista asioita,
unde malignum                                                               joista ilkeät juorut alkavat
murmur cursitat per populum».                                       levitä kansan keskuudessa.

11a. Times in vanum!                                                     Turhaan pelkäät!
Tam est arcanum,                                                           Salaisuus on sellainen,
quod nec Vulcanum                                                        etten ole huolissani edes Vulcanuksesta
curo cum sophisticis catenis.                                           viekkaine kahleineen.

11b. Stilbontis more                                                       Merkuriuksen tapaan
Letheo rore                                                                    Lethen vedellä
Argum sopore                                                                vaivutan Argoksen uneen
premam, oculis clausis centenis.»                                    ja suljen hänen sata silmäänsä.

12a. «In trutina mentis dubia                                           Mieleni vaakakupissa painavat (”kuohuvat”)
fluctuant contraria                                                           ristiriitaiset tunteet (epäilyt):
lascivus amor et pudicitia.                                               kiihkeä rakkaus ja siveys.

12b. Sed eligo, quod video:                                            Valitsen sen, minkä näen:
collum iugo prebeo,                                                        tarjoan kaulani (niskani?) ikeelle.
ad iugum tamen suave transeo».                                      Ies, johon itseni kiinnitän, on kuitenkin suloinen
                                                                                      (transeo ad+ akk: siirtyä jnkn puolelle, liittyä jhk).

13. «Non bene dixeris                                                    Etkö ylistä
iugum secretum Veneris,                                                Venuksen salaista iestä,
quo nil liberius,                                                               jota vapaampaa, ihanampaa,
nil dulcius, nil melius?                                                      parempaa ei ole?

14a. O quam dulcia                                                        Oi kuinka ihania
sunt hec gaudia!                                                             ovat nämä ilot!
Veneris furta sunt pia.                                                    Venuksen salaisuudet (furtum: varkaus,
                                                                                     varastettu tavara, salaisuus) ovat pyhiä.

14b. Ergo propera                                                         Siispä kiiruhda
ad hec munera!                                                              ottamaan näitä lahjoja!
Carent laude dona sera».                                                Liian myöhään tarjotut lahjat eivät ansaitse kiitosta.

15. «Dulcissime! Totam                                                 Rakkahin! Annan itseni
subdo tibi me»!                                                              kokonaan sinulle!


Jari Nummen puolesta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti